HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES
HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES

  1. 首頁
  2. 設計團隊

學歷/

  • 大葉大學空間設計系 學士  

經歷/

  • 禾象聯合建築師事務所  建築設計師


參與作品  /

  • 住宅建築:

                泰嘉建設「水律川」集合住宅
                泰嘉建設「璞日」集合住宅
                新春建設「春福采采」集合住宅
                富立建設「元翰門」集合住宅
                富立建設「川邊澄」集合住宅
                清景麟「國際城」集合住宅

回頂部