HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES
HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES

 1. 首頁
 2. 設計團隊

學歷/

 • 東海大學建築系 學士
 • 法國馬賽艾克斯大學  法國語言學程


經歷/

 • 禾象聯合建築師事務所 建築師


資格/

 • 中華民國開業建築師
 • 台南市建築師公會會員
 • 室內裝修設計人員
 • 室內裝修工程人員
 • 耐震標章特別監督人


作品/

 • 住宅建築

          榮邦建設 藏龍五期至藏龍八期
          泰嘉建設 璞日
          富立建設 元翰門
          富立建設 川邊澄

回頂部